ISO/ IEC WG2 - Mødested: Eigtveds Pakhus

Udsigt over havnen fra Eigtveds Pakhus

Udsigt over havnen fra Eigtveds Pakhus

Kort

Kort over området med hoteller, samt over indre København er tilgængelige.

Historie

Eigtveds Pakhus blev opført i årene 1748-50 efter projekt og under ledelse af hofbygmesteren Nicolai Eigtved. Bygherre var Asiatisk Kompagni, som havde sin hovedresidens i det i 1738 opførte Philip de Langes Palæ, hvor nu en del af udenrigsministeriet har til huse. Den 93 m lange og 12,5 m dybe pakhusbygning blev opført af kalksten fra Saltholm, udvendig i stueetagen beklædt med sandsten og med indvendig konstruktion af pommerske fyrrebjælker. De fire etager tjente som lagerrum for Kompagniets varer, idet dog de fem midterste fag i stueetagen var indrettet som såkaldt kramkammer, hvor publikum efter skibenes hjemkomst kunne bese de kostbare eksotiske varer.

Pakhuset blev i 1918 beskåret med 2 fag mod havnen, og efter en brand i 1934 blev trækonstruktionen i de 5 østlige fag delvis fornyet; men bortset herfra stod det solidt byggede pakhus omtrent uforandret, men hårdt medtaget af slitage og vanrøgt, da det i 1972 erhvervedes af staten sammen med tilhørende arealer på Asiatisk Plads. Indtil 1976 tjente den nu 87 m lange bygning stadig som pakhus. I forbindelse med planlægningen af kontorhusbyggeri til udenrigsministeriet på Asiatisk Plads besluttedes det at restaurere og indrette de gamle bygninger, Philip de Langes Palæ og pakhusene mod Strandgade - opført i begyndelsen af 1700-tallet henholdsvis i 1781 - til brug for udenrigsministeriet og Eigtveds Pakhus til møde-, konference- og repræsentationslokaler for centraladministrationen.