MAITS: Achoimre

Achoimre den Togra

Chun cumarsáid éifeachtach ilteangach a bhaint amach, is gá go mbeadh úsáideoirí in ann seirbhísí teileamaitice a láimhseáil ina rogha teanga, le tacair carachtar agus le gnáthóga cultúrtha dá rogha féin, agus a bheith in ann aistriú siar agus aniar idir na roghanna sin. Ainneoin forás gasta domhanda na teileamaitice, níl bealach caighdeánach ann chun ábhar ilteangach a léiriú, a ionramháil ná a chur ar taispeáint. Cuireann seo bac ar dhaoine nach Béarlóirí ó dhúchas iad a gcuid féin a dhéanamh de shochaí an eolais. Tá géarghá le huirlisí agus le hearra bog ar féidir leo teorainneacha teangeolaíochta a shárú. Riachtanas é sin nach bhfuil móran freastail faoi láthair air.

Aidhmeanna

Tá réitigh éagsúla ann chun deighleáil le gnáthóga cultúrtha agus le tacair carachtar, cuid na comhghuallaíochta X/Open, mar shampla. Tá ar intinn ag MAITS córais éagsúla teicneolaíochta a shníomh lena chéile agus a leathnú i slí is go ndéanfar aon chóras aontaithe amháin díobh. Chuige sin, cruthóidh MAITS Comhéadan Ríomhchláraithe Feidhmchlár (API), a chuimseoidh ceithre leibhéal próiseála:
- Tiontú tachair carachtar idir cliaint agus friothálaí
- Traslitriú agus gnáthóga cultúrtha
- Aistriúchán teaghrán stóráilte
- Rochtain ríomhaistriúcháin
Léireofar éifeacht an API a chruthóidh MAITS i dteangacha éagsúla agus i dtíortha éagsúla, agus i roinnt feidhmchlár tábhachtacha, X.400, X.500, exmh, WWW, agus Sybase, mar shampla. Beidh baill den chomhghuallaíocht páirteach in eagraíochtaí oiriúnacha caighdeánaithe.

Pobail Úsáideoirí

Mar lucht forbartha agus soláthraithe uirlisí teileamaitice, beidh baill na comhghuallaíochta atá freagrach as MAITS ar na chéad úsáideoirí ionadaíocha den réiteach nua teicneolaíocht seo. Beidh riarthóirí agus úsáideoirí seirbhísí teileamaitice ina mbaill de Ghrúpa na nÚsáideoirí, maraon le lucht forbartha earra bog ríomhaireachta agus soláthróirí ábhar teileamaitice. I ndeireadh na dála, táthar ag súil go ndéanfaidh MAITS freastal ar fhormhór na ndaoine a úsáideann X.400, ríomhphost idirlín agus an Líon Domhanda. Beidh díoltóirí neamhspleácha pacáistí idirnáisiúnaithe in ann leas a bhaint as an API a chruthóidh MAITS.

Suíomh Oibre

Is é an gnáth-shuíomh oibre a shamhlaítear le MAITS ná úsáideoir ag a bhfuil PC nó Mac ag iarraidh eolas a rochtain ar fhriothálaí atá faoi réir ag córas códála eile. Minic go leor, tharlódh sé nach léireofaí i gceart carachtair ar a bhfuil aicinn, mura mbeadh córas tiontaithe tacair carachtair ann. Ar an leibhéal is bunúsaí, dob fhéidir le feidhmchlár MAITS-oilte ábhar a thiontú i ngan fhios don úsideoir. Ar leibhéil níos airde, dob fhéidir traslitriú Laidine a chur ar théacs Gréigise, mar shampla, eochairfhocal a aistriú chun eolas a chuardach in eolairí agus ríomhaistriú a úsáid chun na torthaí a phróiseáil.

Torthaí

Táthar ag súíl go n-éascóidh MAITS cumarsáid idir lucht labhartha teangacha éeagsúla, aistriú sonraí ó áit go háit, ó chóras go córas, ó script go script, agus ó theanga to teanga.

Tairbhe

Cruthófar agus cuirfear ar an margadh X.400, X.500, sracléitheoir WWW agus uirlisí forbartha feidhmchlár de bharr an togra seo. Cuirfidh Sybase agus NEXOR MAITS ar fáil lena dtáirgí féin. Táthar ag súil go mbeidh glacadh go forleathan ag lucht socraithe caighdeán agus ag lucht teileamaitice leis na caighdeáin a eascróidh as MAITS.
HTML 2.0 Checked!
English text: Iain Urquhart iain.urquhart@lux.dg13.cec.be 1995-09-07. HTML: Michael Everson everson@indigo.ie 1995-09-10. Gaeilge: Marion Gunn mgunn@indigo.ie 1996-02-07.

Téir go dtí leathanach baile MAITS.