MAITS: Povzetek

Povzetek projekta

Pogoj za učinkovito in produktivno komunikacijo v več jezikih, je uporaba telematskih storitev v jeziku, naboru znakov in kulturnem okolju uporabnika. Kljub eksplozivni rasti po celem svetu, sodobne telematske storitve nimajo standardnega načina predstavitve, upravljanja in prikazovanja podatkov v različnih jezikih. Pri sodelovanju v prihajajoči informacijski družbi, to še najbolj ovira uporabnike, katerih materin jezik ni angleščina. Zato je potreba po orodjih in programski opremi, ki bi zmanjšala jezikovne ovire, velika.

Cilji

V svetu je že več rešitev za prilagoditev in lokalizacijo programske opreme kulturnemu okolju. Na tem področju je največ naredil X/Open konzorcij. MAITS želi združiti in nadgraditi te različne tehnologije v celoto. Zato bo v okviru MAITSa razvit aplikacijski programski vmesnik (API), ki bo zagotavljal štiristopenjsko podporo jezikovnim potrebam uporabnikov:

- Pretvorba nabora znakov med odjemalcem in strežnikom
- Transliteracija in kulturni elementi okolja
- Osnovno prevajanje shranjenih izrazov
- Dostop do strojnega prevajanja

Uporaba MAITS API bo pokazana v telematskih storitvah, kot so X.400, X.500, internetova elektronska pošta, WWW in Sybase, v več jezikih in državah. Člani konzorcija bodo tudi aktivno sodelovali in prenesli rezultate projekta v ustrezna standardizacijska telesa.

Uporabniki

Ker partnerji v projektu MAITS razvijajo in so ponudniki telematskih storitev, bodo tudi prvi uporabniki te tehnologije. V uporabniški skupini projekta so vključeni še ponudniki telematskih storitev in njihove stranke, razvijalci programske opreme in ponudniki informacij. Dolgoročno, bodo lahko MAITS uporabljali vsi uporabniki X.400 in internetove elektronske pošte, uporabniki imenika po standardu X.500 in WWW storitev. MAITS API bodo lahko uporabljali tudi neodvisni proizvajalci programske opreme za internacionalizirane izdelke.

Primer uporabe

Tipičen MAITS uporabnik s svojim osebnim računalnikom (PC ali Mac) zajema podatke shranjene na strežniku v drugačnem naboru znakov. V mnogih primerih bi bili brez ustrezne pretvorbe akcentirani znaki nepravilno predstavljeni. Na najnižji stopnji v MAITS aplikaciji, bo pretvorba za uporabnika transparentna. Na višjih nivojih bo npr. grški tekst predstavljen z latinico, ključne besede pri iskanju v imeniku X.500 bodo prevedene in uporabljeno bo strojno prevajanje za prevod tekstov storitve WWW.

Rezultati

Pričakovan rezultat projekta MAITS je boljša komunikacija med uporabniki, ki govorijo različne jezike, kot tudi boljša dostopnost podatkov na različnih krajih, zapisanih z različnimi nabori znakov, v različnih pisavah in v različnih jezikih.

Uporaba rezultatov

Narejeni in trženi bodo X.400, X.500, WWW pregledovalnik in programsko razvojno orodje. Sybase in NEXOR bosta vključila MAITS med svoje produkte. Pričakujemo tudi, da bodo standardi razviti v projektu, splošno sprejeti v standardizacijskih in telematskih skupnostih.

Tekst Iain Urquhart iain.urquhart@lux.dg13.cec.be 1995-09-07. HTML Michael Everson everson@internet-eireann.ie 1995-09-10. Prevod iz angleščine Andrej Gogala Andrej Gogala 1995-01-26

MAITS domača stran.